Danh mục

Miễn phí 100% lớp luyện phát âm tiếng Anh

 Thời lượng: 16 tiết, dự kiến học 2 tiết/buổi và 2 buổi/tuần.

- Đối tượng: Phụ huynh/ Học viên đóng 1 lần 2 cấp độ trở lên cho Anh Văn Thiếu Nhi và Anh Văn Giao Tiếp: được 01 phiếu học miễn phí 100%.

- Thời gian đăng ký: từ 20/04 → 15/06/2019 hoặc cho đến khi hết số lượng của từng đơn vị.

- Thời gian học: 01/07/2019 →31/07/2019

Ngoài thời gian miễn phí trên, các bạn học viên đến đóng phí với khoản phí rất nhỏ sẽ tham gia được lớp luyện phát âm nhé! Đăng ký học tại link website của Trung tâm: http://anhviet.edu.vn/hoc-vien.html#

http://anhviet.edu.vn/mien-phi-100-lop-luyen-phat-am_chi-tiet.html