Danh mục

Cho thuê kho xưởng 120 200 450 m2 Phạm Hùng ra Cao lỗ

Cho thuê để hàng MB 300 240m2 Phạm Hùng ra Cao lỗ

Cho thuê MB để hàng 15x20 12x20 nền gạch bông lafong trần thạch cao, nền cao khong ngập. điện nước , cửa chung giờ HC. Tải 2T ra vô MT Phạm Hùng ra Cao lỗ, HD ngắn dài hạn LH CC 0983382376